Hodnotenie 2014 - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hodnotenie 2014

Posudzovatelia
ADAMEC ŠTEFAN
Tak ako aj vlani, tak aj tento rok sa mi ušlo na klubovke posudzovať králiky – Holičské modré. Nakoľko všetci ostatní delegovaní kolegovia toto naše národné plemeno chovajú a aj vystavovali.
Bolo prihlásených 49 králikov. Namiesto dvoch boli dodané Zdrobnené oranžové rexy.
 
HOLÍČSKY MODRÝ (Hm)
Hmotnosť – každého jedného králika som si sám prevážil. Úplne všetci sa
                    zmestili od 2,50do 3,25 kg. To znamená, že všetci získali
                     v prvej pozícii 10 – plný počet bodov.
Tvar- je potešiteľné, že mierne vystúpené panvové kosti sa vyskytli len u
           pár zvierat. Na druhej strane začínajú sa objavovať /bohužiaľ aj u
            ostatných plemien/ mierne vystúpené lopatky. Väčšia polovica mala
            ideálny nášľap hrudných končatín,u menšej polovice bolo vidieť
           mierny prešľap hrudných končatín. Podľa môjhonázoru najväčší
           problém v pozícii tvar je upnutie kože. Mala by byť pružná a na 
          všetkých častiach tela pevne priliehať! U väčšiny bola voľná na tele,
           prsiach a aj na krku. Od roku 2009, kedy vyšiel predposledný vzorník
           plemien králikov sa rozhodlo že aj u malých plemien u samíc sa lalok
          bude počítať za výluku! Je mi jasné, že to nejde spraviť z 
          večera do rána, ale len prísnym výberom chovných králikov. Pokiaľ
           použijem do chovu samicu s voľnejšou kožou, tak jej 
           partner – samec  by mal mať výborne upnutú kožu po
           celom tele. V opačnom prípade z odchovov nebudeme mať
           radosť, lebo bude u nich buď voľná koža a až lalok !
           Tu som u troch samíc našiel lalok a musel som ich zaň vylúčiť.
          Poloha chvosta a vonkajšie pohlavné orgány boli bez problémov.
 
Typ – telo má byť valcovité,hlava krátka, končatiny stredne silné ,
           ušnice mäsité o dĺžke 9 až 10 cm. Pár jedincom som vyčítal
          užší hrudník, tenšie hrudné končatiny a u viacerých mäkšie
          konce ušníc. Dĺžka bola ideálna.
           Asi u dvoch boli ušnice tenšie a aj slabšie osrstené !
           Na druhej strane som  chválil pekne utváranie hláv.
 
Srsť – u väčšiny zvierat bolo vidieť, že toto nie je ich prvá výstava.
          Srsť bola mäkká, málo pružná a aj jemná. Určite to má na 
           svedomí aj počasie počas tohto roka.
         Krycia farba + rovnomernosť – boli vystavené pekné svetlé,
         ale aj tmavšie králiky.Farba bola nerovnomerná. Pár králikov
         malo vo farbe ojedinelé biela chĺpky. Farba  pazúrikov bola u 
         všetkých rohovitá. U dvoch králikov boli svetlejšie fúzy ! Treba si
       dať na to pozor, lebo u Holičskych králikov za biele fúzy je výluka.
 
Farba podsady  tu nastalo oproti vlaňajšku veľké zlepšenie,
          u veľa králikov veľmi dobrá podsada. U málo zvierat svetlejšia
          pri koži. Náznak nežiadúcej medzifarby bol len ojedinelý.
 
Starostlivosť a zdravie – asi troch králikov som potrestal za špatné
         čitateľné tetovanie. Žiaľ dvoch králikov som musel dať do karantény
          za podozrenie za nádchu. Chovatelia sa málo venovali pazúrikom,
          ktoré bolo treba pred výstavou skrátiť na požadovanú dĺžku.
           Keď sa králikovi pred výstavou ostrihajú pazúriky na hrudných
          končatinách,králik za pár dní zaujme správny výstavný postoj a
           nie je trestaný za prešľap hrudných končatín!
           A správne ostrihané pazúriky nedoškriabu posudzovateľa tak, ako
      neostrihané !
 
      Jeden králik mal staré poranenie ušnice – viac ako 0,5 cm ten bol ohodnotený
      výrokom –neklasifikovaný, chovu schopný.
Ocenenia:
      Titul Šampiónka klubu získal králik ocenený 95,5 bodmi - majiteľ MCHMatúš NOVÁK,
      Titul Šampión klubu získal králik ocenený 96,5 bodmi – majiteľ –SUPUKOVCI ,
       Titul Majstra klubu získala najlepšie ocenená kolekcia – 96,5, 96,0, 95,5 a 95,5
       spolu 383,5 bodov – majiteľ – SUPUKOVCI.
 
 
 

MVDr. Peter Supuka, PhD.
Na Špeciálne klubovej výstave národných plemien a rexov som posudzoval kastorexov a zdrobnených slovenských sivomodrých rexov.
Kastorex
Expozíciu kastorexov tvorili 4 kolekcie a 17 jednotlivcov, spolu 33 králikov. Celkovo bola kvalita vystavených jedincov striedavá. Boli vystavené veľmi pekné králiky, ale tiež priemerné zvieratá a pár aj slabších jedincov.
Hmotnosť
Táto pozícia je stabilne dobrá, plemeno nemá problém s hmotnosťou.
Tvar
Ojedinele sa vyskytujú vystúpené panvové kosti, čo sú však väčšie problémy tak je to upnutie kože. Často sa vyskytujú lalôčiny a laloky, voľná koža na hrudi a voľná koža na bruchu. Občas sa vyskytnú mierne vystúpené lopatky a mäkší nášľap hrudných končatín. Ojedinele sa vyskytol nábeh na kolmý a tiež zrazený zadok.
Typ
Pozícia typ je u kastorexov bez väčších problémov. Králiky boli dobré v tele a tiež mali pekné hlavy. Ojedinelé sa vyskytujú mäkšie ušnice a tenšie hrudné končatiny. Zaujímavé je, že v type ma zaujali skôr samice ako samci. Nešlo síce o extrémne typové samice s veľkými hlavami, čo ani nie je žiaduce, ale skôr o pekné samičky s primerane veľkými hlavami. V mini- výbere vyhrala klubová šampiónka z chovu G. Pósu pred dvoma sestrami z chovu Lackových. Všetko to boli veľmi pekné samice.
Srsť
V srsti je potrebné zlepšiť hustotu, ale hlavne skrátiť dĺžku srsti. U slovenských kastorexov, ale tiež u iných farieb rexov je v porovnaní so západoeurópskym trendom srsť o 2-3 mm dlhšia. Tým sa optický zdá, že sú naše králiky typovejšie, ale trend na nemeckých a európskych výstavách je hlavne ku skvalitneniu srsti. Za ideál je momentálne považovaná veľmi hustá, pružná srsť s dĺžkou 19-20 mm. U slovenských rexov je bežná dĺžka 22-24 mm.
Krycia farba
U väčšiny vystavených králikov bola krycia farba na dobrej úrovni. Objavili sa svetlejšie boky, svetlejšia hruď a tiež pásky na hrudných končatinách.
Podsada a medzifarba
V pozícii farba podsady a medzifarby neboli väčšie nedostatky. Objavili sa králiky z užšou medzifarbou a tiež z náznakom lomenej medzifarby, ale nešlo o veľa prípadov.
Starostlivosť a zdravie
Králiky boli na výstavu pripravené a nemali nedostatky v príprave.
Zdrobnený slovenský sivomodrý rex
Toto plemeno ma veľmi príjemne prekvapilo. Úroveň vystavených jedincov bola na veľmi vysokej úrovni.
Hmotnosť
Takmer u všetkých vystavených králikov bola optimálna hmotnosť.
Tvar
V tvare boli mierne nedostatky v utváraní chrbtovej línie, miene vystúpené bedrové kosti.
Typ
Typ bol u väčšiny králikov veľmi pekný. Niektoré samce boli v type hodnotené ako veľmi dobré až výborné. U niektorých jedincov mohli byť ušnice hrubšie a hlavne kratšie.
Srsť
Srsť bola na požadovanej úrovni. Dĺžka bola v poriadku, u niektorých jedincov mohla byť hustejšia. Nevyskytovali sa už králiky s perziánom a ani s hrubou a dlhou srsťou.
Krycia farba
Silnou pozíciou bola krycia farba. Bola veľmi pekne svetlá a požadovaným leskom. Mierne nedostatky boli vo farbe hrudníkových končatín.
Podsada a medzifarba
Zatiaľ asi najväčšia slabina tohto plemena. Časť jedincov mala svetlejšiu podsadu, časť mala lomenú medzifarbu a časť mala užšiu medzifarbu, ale našli sa aj veľmi kvalitné jedince. Toto plemeno chovám a viem aké je náročné vychovať králika približujúceho sa ideálu v tejto pozícii.
Zdravie a starostlivosť
Plemeno vystavovali skúsení chovatelia a tejto pozícii neboli žiadne nedostatky.
Celkovo sa mi na výstave posudzovalo veľmi dobre, atmosféra bola priateľská a tým, že sa posudzovalo len po približne 50 králikov na posudzovateľa, tak sa posudzovatelia mohli venovať posudzovaniu podrobnejšie, mohli sporné prípady prekonzultovať a prediskutovať s chovateľmi.


Ing. Miloš Supuka
Mini Rex
Ideálna hmotnosť Mini Rexov je v dospelosti 1,8-2,39 kg. Čiže ide o rexov s hmotnosťou medzi zdrobnenými a malými rexami.
Králiky vystavené v Geči boli takmer tie isté ako boli v Nitre a nemali problém v pozícii hmotnosť.
V pozícii tvar sa vyskytovali bežné problémy s mierne vystúpenými bedrovými hrboľmi a voľnejšou kožou na krku, ale celkovo bola táto pozícia hodnotená kladne.
V type väčšinou pekne krátke, zavalité telá, ojedinele dlhšie krky a užšie hrudníky. Veľmi dobrá dĺžka (8-9cm) a forma ušníc, ojedinele sa vyskytli tenšie ušnice.
Srsť bola u vystavených králikov dobrej štruktúry a dĺžky 16-18mm, len časť trochu dlhšia a s hrubším, dlhším pesíkom, strednej hustoty. Ideálne dĺžka srsti u tejto veľkosti rexov je 15-18 mm, pevné, pružné, ale nie hrubé pesíky môžu presahovať podsadu o 1 mm, ale nesmú byť zvlnené alebo kučeravé.
Plášťová kresba ucelená, ale časté škvrny na prsiach. Základná gepardia kresba pozostáva z jednotlivých čiernych (modrých alebo hnedých)  škvŕn v ideálnej veľkosti 1cm. Zatiaľ sa vyskytujú jedinci s drobnejšou a mierne zliatou kresbou.
Farby boli primerane kontrastné v závislosti od ostrosti kresby. Modro-žltá varieta je na oko veľmi ľúbivá, ale zatiaľ menej ostrá.
U Mini Rexov v dalmatínskej kresbe bola kvalita veľmi dobrá a nedostatky boli iba minimálne. Verím, že toto nové plemeno sa rozšíri aj v ďalších farbách a bude pekným spestrením našich výstav.
Rex kuní
Expozícia kuních rexov bola priemernej kvality. Jeden jedinec bol ocenený hodnotením výborný a 95,0 bodov. Nedostatky u tohto plemena boli hlavne v tvare a krycej farbe. V zahraničí veľmi atraktívne plemeno je u nás zatiaľ slabšej kvality.
Rex siamský
Veľmi pekná a atraktívna farba rexov je zatiaľ menej rozšírená a tým trpí aj kvalita. Mierne nedostatky v tvare a type neboli hlavným problémom tohto plemena. U väčšiny jedincov bola hrubšia srsť, neucelená kresba, ale hlavne podozrenie na nádchu.
Zdrobnený rex modrý
U zdrobnených rexov modrých bola kvalita na dobrej úrovni. Králiky boli slušné v type a srsti. V tvare boli mierne nedostatky. Krycia farba bola u 4 vystavených králikov dobrá. Podsada bola na slušnej úrovni.
Zdrobnený rex biely červenooký a zdrobnený rex japonský
Obidve vystavené farby boli až na jedného králika veľmi slabej kvality. Veľké nedostatky boli v hlavne v pozíciách tvar, typ a srsť. U japonských aj v kresbe a krycej farbe.
Zdrobnený rex gepardí
Novinka, ktorá zaujala na prvý pohľad. Veľmi pekná a atraktívna farba. Králik bol v slušnom type a mal celkom dobrú srsť. Nedostatky boli zatiaľ v tvare a mierne ak vo farbe.
Pri delegovaní sme opäť zvolili klubových posudzovateľov a tento model sa klubu osvedčil. Plemená posudzujú špecialisti, ktorí majú pre dané plemená potrební cit a vedia sa vyjadriť jednotlivým pozíciám pri mláďatách a aj pri dospelých jedincoch.
 
 
 
 
Ján Petrík
Na klubovej špeciálke národných plemien a rexov 13.12.2014 v Geči som posudzoval nasledovné plemená:
 
Rex biely červenooký – Rebčo
Vystavená bola jedná kolekcia 4 ks. U všetkých zvierat bol najväčší problém s hmotnosťou. U dvoch králikov hmotnosť bola nižšia za 9 b. Dva králiky boli neklasifikované pre nízku hmotnosť. Klasifikovaní boli 2 samci 92,5 a 93,5 b.
Rex čierny – Rexč
Vystavených bolo 11ks vo veľmi dobrej a výbornej kvalite. Z hmotnosťou nebol žiadny problém a všetky králiky v tejto pozícií dosiahli plný počet bodov. V 2. pozícií tvar boli všetky králiky veľmi dobré. V type sa vyskytovali menšie nedostatky v podobe mierne žehlených ušníc, resp. mäkších koncov ušníc, avšak veľmi dobrá stavba tela s dobrým osvalením. V srsti boli tieto králiky veľmi dobré tak v štrutkúre ako aj v jej hustote a pružnosti. U dvoch králikov bola srsť menej pružná. Podsada takmer u všetkých králikov bola veľmi dobrá. V 7. pozícií bolo všetko v poriadku. Najlepší králik bol v klietke č. 171 ocenený 96,0 b, ktorý získal zároveň aj titul Šampión. Titul Šampiónka získala samica v klietke č. 167 ocenená 95,5 b. Kolekcia s počtom 381,0 b. získala titul Majster klubu chovateľa Jána Lacka.
Ocenenia: 1x 94,0 b., 1x 94,5 b., 5x 95,0 b., 3x 95,5 b. a 1x 96,0 b.
 
 
Rex modrý – Rexm
Vystavených bolo 7 ks králikov. V hmotnosti sa u jedného králika vyskytla nižšia hmotnosť so zrážkou 1 b. V tváre boli králiky prevažne veľmi dobré avšak vyskytovali sa aj mierne vystúpené výbežky panvových kostíí. V type až na jedného králika boli veľmi dobré. U jedného králika bol užší hrudník. V srsti boli všetky králiky veľmi dobré najlepší bol králik v klietke č. 159 ocenený 95,0 b. chovateľa Štefana Forbergera. Podsada bola u všetkých králikov veľmi dobrá. V 7. pozícií starostlivosť a zdravie bolo všetko v poriadku.
Ocenenia: 1x 93,5 b., 1x 94,5 b., 3x 95,0 b. 2x 95,5 b.

Zemplínsky rex – ZeRex
Jedná sa o Slovenské národné plemeno zatiaľ veľmi málo chované. Je to stredné plemeno s hmotnosťou 3,5 až 4,5 kg. Krycia farba je na celom tele intenzívne pastelovo hnedá s veľmi jemným namodralým nádychom rovnomerne rozloženým po celom tele. V miestach s kratšou srsťou ako sú hlava, ušnice a končatiny tento nádych môže byť výraznejší a taktiež aj na bruchu a chvoste. Oči sú tmavo sivomodrohnedé, prevládajúci hnedý odtieň je prednosťou. Fúzy sú tmavo sfarbené a pazúriky tmavo rohovité.
Boli vystavené 4 ks jedného chovateľa Pavla Hricišona z Čane. Králiky boli vo veku 6 mesiacov takže boli posúdene ako mláďatá. Celkovo môžem skonštatovať, že 2 králiky boli veľmi dobré a 2 králiky výborné. U jedného králika 1,0 sa vyskytla mierne zvlnená srsť v zátylku ako aj mierny sklon ku kečeravosti srsti za čo bola udelená zrážka bodov a tento králik dosiahol predpokladaný počet bodov v dospelosti 94,0 b. Najlepší bol králik 1.0 v klietke č. 158 ocenený ako Mláďa výborné s predpkladaným počtom 95,5 b.
Ocenenie: 1x /94,0 b/, 1x /94,5 b./ , 1x /95,0 b/, 1x 95,5 b./
 
 
Zdrobnený Castorex – Zca
Celkom bolo vystavených 5 ks priemernej kvality. V hmotnosti bol problém u jedného králika, ktorý nebol klasifikovaný pre vysokú hmotnosť. V tvare všetky králiky mali mierne vystúpené výbežky panvových kostí. V type ušnice boli prevažne mierne žehlene na hornej hranici dĺžky. Srsť bola prevažne redšia a u dvoch králikov aj menej pružná. Krycia farba bola prevažne nerovnomerná.
Ocenenie: 1x 0 b., 1x 93,0 b., 2x 93,5 b., 1x 94,0 b.
Zdrobnený oranžový rex – ZorRex
Celkom bolo vystavených 7 ks králikov. V hmotnosti bol problém u jedného králika, ktorý nebol klasifikovaný pre vysokú hmotnosť. V tvare prevládali vystúpené výbežky panvových kostí. V type boli mierne nedostatky v utváraní ušníc, Prevažná časť králikov mala redšiu srsť. U väčšiny bola pomerne dobrá krycia farba.
Ocenenie: 1x 0 b., 5x 94,0 b., 1x 94,5 b.
 
 
 
 
 
Forberger Štefan
Rex činčilový

Vystavených 6 kolekcií úplných čiže 24ks králikov.

Hmotnosť
-Zodpovedala veku králikov.

Tvar a typ
-V tejto pozícií sa vyskytli volnejšie kože, mierne vystuplé panvové kosti, užšie telá, spôsobené slabšou kondíciou vystavených zvierat.
Srsť-
V tejto pozícií bolo badať mladistvosť vystavených zvierat(narodených v mesiaci jún) a vplyv teplého počasia, preto srsť u mnohých králikov tohto     plemena bola riedka, nehotová

Krycia farba
- Tu platí to isté čo v pozícií srsť t.j. nehotová s výraznými mapami po tele v dôsledku plznutia.

Podsada a medzifarba
-Podsada až na pár jedincomv veľmi dobrá, horšie to bolo s medzifarbou, ktorá bola matnejšia, užšia, proste nevýrazná. Najkvalitnejšie králiky boli vystavené v klietkach č. 176-179 na ktoré bol udelený titul Majster klubu a najvyrovnanejším králikom tohto plemena sa stala 0.1 č.kl.177 so ziskom 95,5b a ocenením šampiónka klubu od chovateľa Kasalu Martina.

 
Slovenský pastelový rex

Vystavených 7 kolekcií a 1 jednotlivec čiže 29 králikov.

U 2 králikov udelené výluky, zlomený zub, biela podsada.

Hmotnosť

 Pár jedincov malo nižšiu hmotnosť.

Tvar a typ

 Vyskytli sa voľnejšie kože(lalôčky), mierne vystuplé panvové kosti ale bolo dosť jedincov veľmi dobrých v tvare. V type by som odporúčal zväčšiť telesný rámec.
 

Srsť

 Redšia. U pár jedincov som badal nábeh na perzian v zátylku, čo spôsobilo mäkkšiu srsť týchto jedincov po tele. Krycia farba a podsada

 Už pri prvotnej obhliadke expozície tohto plemena mi do oka udreli jedince v klietkach č. 140-143 a to najmä dokonalým jednotným a vyrovnaným sfarbením. Krycia farba u nich bola rovnomerne rozložená po celom tele vrátane končatín. U ostatných zvierat som badal sklon k tmavšej krycej farbe. Pár jedincov malo nábeh na pásky na hrudných končatinách. Na podsade treba ešte popracovať. U niektorých králikov boli menšie problémy s ucelenosťou zonálnosťou a rovnomernosťou podsady. Najlepšou kolekciou plemena bola kolekcia č.kl. 140-143 so ziskom 381,5b od vystavovateľov Supukovi. Najlepším jedincom plemena bol 1.0 č.kl. 142 so ziskom 96,0b ocenený titulom šampión klubu od vystavovateľov Supukovi.
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky